• AANPAK

Nieuws

 • KWALITATIEF ONDERZOEK NHN

  Eind 2018 is een korte online vragenlijst rondgestuurd aan alle betrokkenen v...

  Lees meer
 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
 • AUDITS VAN HET HF-NETWERK

  In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de...

  Lees meer
Meer nieuws

Auditsysteem

Om de kwaliteit van zorg te borgen wordt periodiek een audit uitgevoerd in de betrokken ziekenhuizen. Hierbij wordt getoetst of de uniforme zorgstandaarden op juiste manier worden uitgevoerd, zodat de kwaliteit van zorg voor de specifieke hartaandoeningen optimaal is en blijft.

Audit Nederlands Hart Netwerk

Voor de ontwikkeling van een uniforme zorgstandaard binnen het Nederlands Hart Netwerk, worden door de specifieke netwerken vijf sessies doorlopen. Binnen deze sessies wordt stapsgewijs de benodigde informatie voor de zorgstandaard van het specifieke ziektebeeld in kaart gebracht en vastgesteld. In de laatste sessie wordt de audit voor het specifieke ziektebeeld ontwikkeld en vastgesteld. De audit van het Nederlands Hart Netwerk wordt vorm gegeven middels de kwaliteitsindicatoren (o.a. uitkomst-, proces-en structuurindicatoren). De belangrijkste kwaliteitsindicatoren voor het specifieke ziektebeeld worden gedurende de sessies in kaart gebracht. Daarnaast wordt bij de kwaliteitsindicatoren aangegeven op welke manier deze gescoord dienen te worden en wat de norm is die binnen het Nederlands Hart Netwerk wordt gehanteerd. De scoring en norm zijn gebaseerd op wetenschappelijke evidentie en zijn vastgesteld gedurende de sessies van het Nederlands Hart Netwerk (door de leden van het betreffende netwerk).

De scoring geeft aan op welke manier de afzonderlijke kwaliteitsindicatoren gescoord dienen te worden (d.m.v. specifieke scoringscategorieën). De referentie voor het scoren van de kwaliteitsindicatoren wordt weergegeven door de norm van de indicator. Bij het doorlopen van de audit wordt in kaart gebracht op welke punten hoger/lager wordt gescoord. Na het uitvoeren van de audit wordt een auditrapport opgesteld waarin mogelijke verbeteringen (en afwijkingen) voor de specifieke vakgroep worden beschreven.

Uitvoering van de audit

Het toetsen van de kwaliteit van zorg (en daarbij ook het toetsen of de implementatie op de juiste manier is uitgevoerd) voor de specifieke vakgroep Cardiologie wordt uitgevoerd door het auditteam van het Nederlands Hart Netwerk. Het auditteam bestaat uit zorgprofessionals (bijv. cardiologen, huisartsen of verpleegkundigen) welke zijn aangesteld door het Nederlands Hart Netwerk. Omdat dit zorgprofessionals van de betrokken netwerken zijn, is het van belang dat de zorgprofessionals niet in het eigen ziekenhuis de audit uitvoeren.

Auditrapport

Na het uitvoeren van de audit volgt een auditrapport voor de betreffende vakgroep Cardiologie. Dit rapport geeft aan wat de bevindingen waren van het auditteam en waar (mogelijke) verbeterpunten voor de vakgroep liggen. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen minor en major issues. Het auditteam van het Nederlands Hart Netwerk bepaald of de geconstateerde issues een grote impact hebben op de patiëntwaarde (major) of een kleine impact hebben op de patiëntwaarde (minor).

 

Nieuws

 • KWALITATIEF ONDERZOEK NHN

  Eind 2018 is een korte online vragenlijst rondgestuurd aan alle betrokkenen v...

  Lees meer
 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
 • AUDITS VAN HET HF-NETWERK

  In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de...

  Lees meer
Meer nieuws
 • 1ste lijn

  1ste lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 1ste lijnszorg

  Lees meer
 • 2de lijn

  2de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 2de lijnszorg

  Lees meer
 • 3de lijn

  3de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 3de lijnszorg

  Lees meer
 • Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis

  "State of the art zorgpaden die de muren van de zorginstellingen overstijgen gaan grote voordelen bieden voor zowel de patiënten, de kwaliteit en de efficiëntie"

  Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis
 • Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Binnen de huidige financiële kaders streven naar optimale regionale samenwerking ter verbetering van de zorg voor onze cardiale patiënt"

  Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis

  "Hoogwaardige zorg leveren doen we samen"

  Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis
 • Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Samenwerking is van essentieel belang om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren"

  Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

  "Door het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg zijn we in staat om continu van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg continu te optimaliseren"

  Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.