• AANPAK

Nieuws

 • Video Nederlands Hart Netwerk

  In 2018 heeft het Nederlands Hart Netwerk de Value Based Health Care Prize ge...

  Lees meer
 • KWALITATIEF ONDERZOEK NHN

  Eind 2018 is een korte online vragenlijst rondgestuurd aan alle betrokkenen v...

  Lees meer
 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
Meer nieuws

Kwaliteitscyclus

Binnen de kwaliteitscyclus van het Nederlands Hart Netwerk verloopt de borging en verbetering van de kwaliteit op 3 niveaus. De kwaliteitscyclus wordt doorlopen op:

 • Stichting niveau: Dit omvat de kwaliteitsborging en continue verbetering van de werkwijze van het Nederlands Hart Netwerk;
 • Project niveau: Dit omvat de kwaliteitsborging en continue verbetering van het kwaliteitsmodel van het Nederlands Hart Netwerk;
 • Ziekenhuis niveau: Dit omvat de kwaliteitsborging en continue verbetering van de (implementatie van de) zorgstandaarden binnen de ziekenhuizen.


Schematisch kan de kwaliteitscyclus van het Nederlands Hart Netwerk op de volgende manier worden weergegeven:

NIVEAU 1: De kwaliteitscyclus op stichting niveau

Om de kwaliteit van de werkwijze van het Nederlands Hart Netwerk te borgen en continu te verbeteren, wordt het model van het Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK model) gebruikt als diagnosemodel. Door het model op deze manier toe te passen wordt de werkwijze van het Nederlands Hart Netwerk beoordeeld (het huidige beleid en de huidige manier van werken). Het toetsen van de kwaliteit van het Nederlands Hart Netwerk gebeurt door het invullen van een (kwalitatieve) vragenlijst, waarbij diverse onderdelen van de organisatie (o.a. leiderschap, strategie en beleid, tevredenheid stakeholders, etc.) worden gescoord. Het invullen van de vragenlijst gebeurt door diverse stakeholders van het Nederlands Hart Netwerk, dit zijn o.a. medewerkers, huisartsen, cardiologen, verpleegkundigen, patiëntenorganisatie, zorgverzekeraars en sponsoren.

Gebaseerd op de resultaten van de vragenlijst wordt een verbeterplan opgesteld. Het verbeterplan wordt opgesteld door de projecteigenaar (i.s.m. de projectleider) van het Nederlands Hart Netwerk. Om de kwaliteit te borgen wordt het verbeterplan getoetst door de Raad van Bestuur van het Nederlands Hart Netwerk. Na goedkeuring wordt het verbeterplan uitgevoerd. Op deze manier is er een continue verbetering van de werkwijze en aanpak van het Nederlands Hart Netwerk.

NIVEAU 2: De kwaliteitscyclus op project niveau

Om het kwaliteitsmodel te borgen binnen het Nederlands Hart Netwerk dienen de vastgestelde kwaliteitsindicatoren gebaseerd te zijn op de laatste evidentie. Dit betekent dat de kwaliteitsindicatoren up-to-date moeten zijn. Daarnaast dienen de uniforme zorgstandaarden te voldoen aan de richtlijnen voor het specifieke ziektebeeld. De verantwoordelijkheid van het toetsen van de laatste evidentie ligt bij het specifieke netwerk. Dit houdt in dat de netwerken na het doorlopen van de sessies periodiek bij elkaar komen om de huidige werkwijze en mogelijke verbeterpunten te bespreken. Gedurende deze bijeenkomsten zal specifiek aandacht zijn voor de toegepaste kwaliteitsindicatoren en richtlijnen van de uniforme zorgstandaard. Dit proces wordt gecoördineerd door de projectleider van het Nederlands Hart Netwerk.

Op basis van de laatste evidentie, wat betreft de kwaliteitsindicatoren en de richtlijnen, wordt door de leden van het netwerk een verbeterplan opgesteld om de kwaliteit van het kwaliteitsmodel te verbeteren. Het verbeterplan wordt getoetst door de projectleider van het Nederlands Hart Netwerk a.d.h.v. vooropgestelde criteria. Als het verbeterplan wordt goedgekeurd wordt het uitgevoerd door de leden van het netwerk (i.s.m. de projectleider). Op deze manier is er een voortdurende optimalisatie van de kwaliteit van het kwaliteitsmodel.

NIVEAU 3: De kwaliteitscyclus op ziekenhuis niveau

Om de kwaliteit van zorg binnen de vakgroepen Cardiologie te borgen (o.b.v. de uniforme zorgstandaarden) en te toetsen of de uniforme zorgstandaarden op de juiste manier zijn geïmplementeerd worden periodiek audits uitgevoerd in de zorginstellingen. De basis voor het uitvoeren van de audits is het toetsen van de (patiëntgebonden) kwaliteitsindicatoren (uitkomst-, proces-en structuurindicatoren) per zorginstelling. De audits binnen de vakgroepen Cardiologie worden uitgevoerd door het auditteam van het Nederlands Hart Netwerk. Op basis van de audit worden verbeterpunten voor de betreffende zorginstelling in kaart gebracht. Deze verbeterpunten worden door de betreffende zorginstelling uitgewerkt in een verbeterplan.

Voor het borgen van de kwaliteit wordt het verbeterplan getoetst door het Nederlands Hart Netwerk op basis van vooropgestelde criteria. Als het verbeterplan voldoet aan de criteria wordt dit goedgekeurd en kan de betreffende zorginstelling het plan uitvoeren. Op deze manier is er een continue verbetering van de (implementatie van de) uniforme zorgstandaarden binnen de zorginstellingen.

Nieuws

 • Video Nederlands Hart Netwerk

  In 2018 heeft het Nederlands Hart Netwerk de Value Based Health Care Prize ge...

  Lees meer
 • KWALITATIEF ONDERZOEK NHN

  Eind 2018 is een korte online vragenlijst rondgestuurd aan alle betrokkenen v...

  Lees meer
 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
Meer nieuws
 • 1ste lijn

  1ste lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 1ste lijnszorg

  Lees meer
 • 2de lijn

  2de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 2de lijnszorg

  Lees meer
 • 3de lijn

  3de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 3de lijnszorg

  Lees meer
 • Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis

  "State of the art zorgpaden die de muren van de zorginstellingen overstijgen gaan grote voordelen bieden voor zowel de patiënten, de kwaliteit en de efficiëntie"

  Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis
 • Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Binnen de huidige financiële kaders streven naar optimale regionale samenwerking ter verbetering van de zorg voor onze cardiale patiënt"

  Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis

  "Hoogwaardige zorg leveren doen we samen"

  Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis
 • Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Samenwerking is van essentieel belang om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren"

  Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

  "Door het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg zijn we in staat om continu van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg continu te optimaliseren"

  Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.