• NEDERLANDS HART NETWERK

Nieuws

 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
 • AUDITS VAN HET HF-NETWERK

  In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de...

  Lees meer
 • RTA’s BESCHIKBAAR VIA REGIONALE APP

  Sinds september 2018 zijn de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) vo...

  Lees meer
Meer nieuws

Over Nederlands Hart Netwerk

Binnen het Nederlands Hart Netwerk zijn diverse netwerken m.b.t hartaandoeningen geïnitieerd (o.a. Atriumfibrilleren netwerk, Hartfalen netwerk en Coronairlijden netwerk). Dit heeft in 2015 geleid tot de certificering van het Atriumfibrilleren netwerk middels NVVC Connect en in 2016 tot de certificering van het Coronairlijden netwerk.

Vanaf 2016 is het doel om het Nederlands Hart Netwerk verder vorm te geven. Hiervoor is een kwaliteitsmodel ontwikkeld om op structurele wijze uniforme zorgstandaarden vast te stellen en deze te toetsen (middels het uitvoeren van een audit) binnen de betrokken vakgroepen Cardiologie. Door continu de kwaliteit van de uniforme zorgstandaarden en de kwaliteit van het kwaliteitsmodel te optimaliseren kan de hoogste patiëntwaarde geboden worden aan patiënten met een hartaandoening. Dit betekent dat de hoogste kwaliteit van zorg geboden kan worden tegen de laagste kosten.

Value Based Healthcare

Het Nederlands Hart Netwerk richt zich op het bieden van de hoogste patiëntwaarde voor patiënten met een hartaandoening. Dit is gebaseerd op de Value Based Healthcare (VBHC) methodiek ontwikkeld door Professor Michael E. Porter van Harvard Business School. VBHC is erop gericht om de maximale waarde van zorg voor de patiënt te bieden, doordat de zorg wordt georganiseerd rondom de patiënt (en niet rondom de zorginstelling). De uitkomsten van behandeling (in kaart gebracht middels kwaliteitsindicatoren) zijn vertrekpunt voor het maximaliseren van de patiëntwaarde. Voor het in kaart brengen van de kwaliteitsindicatoren wordt ‘Meetbaar Beter’ gebruikt als primaire bron. Binnen Meetbaar Beter wordt op wetenschappelijke wijze de voor de patiënt relevante (kwaliteits)indicatoren geselecteerd voor de meest voorkomende hartaandoeningen.

Doordat het Nederlands Hart Netwerk de VBHC methodiek hanteert kan de kwaliteit van zorg voor de patiënt en de zorgprofessional continu worden geoptimaliseerd.

Visie

Het is onze overtuiging dat we de aantoonbaar hoogste patiëntwaarde kunnen creëren voor patiënten met een hartaandoening door zorgstandaarden regionaal af te stemmen en daarbij de samenwerking tussen zorgprofessionals vergroten. Het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg op zowel organisatorisch en medisch inhoudelijk niveau middels wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsindicatoren stelt ons in staat om het kwaliteitsniveau continu te verbeteren. Door de resultaten op nationaal en internationaal niveau te presenteren creëren we meer transparantie van de kwaliteit van zorg voor zowel patiënten met een hartaandoening als zorgprofessionals. Doordat we samenwerking, uniformiteit, transparantie en toetsbare kwaliteit van zorg centraal stellen zijn we in staat om de beste zorg tegen de laagste kosten aan te bieden.

Strategie Nederlands Hart Netwerk

De strategie van het Nederlands Hart Netwerk staat beschreven in enkele hoofdlijnen. Door concrete doelen te stellen worden de hoofdlijnen verder uitgewerkt en geoperationaliseerd.  De belangrijkste hoofdlijnen van het Nederlands Hart Netwerk zijn:

 1. Samenwerking vergroten tussen zorgprofessionals (o.a. cardiologen en huisartsen) voor patiënten met een hartaandoening
 2. Definiëren en afstemmen van zorgpaden voor patiënten met een hartaandoening binnen de ziekenhuizen
 3. Continu leren van elkaar door onderlinge vergelijking uit te voeren tussen ziekenhuizen o.b.v. wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsindicatoren
 4. Het toetsen van de kwaliteit van zorg omtrent hartaandoeningen op organisatorisch en medisch inhoudelijk niveau
 5. Transparantie in de kwaliteit van zorg voor de patiënten met een hartaandoening binnen de ziekenhuizen
 6. Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem voor ziektebeelden omtrent hartproblematiek dat zowel op nationaal en internationaal niveau toonaangevend is
 7. Centraliseren van hoog complexe zorg voor patiënten met een hartaandoening binnen de ziekenhuizen


Kernwaarden Nederlands Hart Netwerk

 1. Samenwerking: Samenwerking tussen zorgprofessionals (o.a. cardiologen, huisartsen, verpleegkundigen, etc.) zorgt voor een hogere waarde voor de patiënt, doordat er een snellere en efficiëntere afstemming is over de beste zorg voor patiënten met een hartaandoening.
 2. Onderling vertrouwen: Door de toename van de onderlinge samenwerking en afstemming tussen de betrokkenen in de 1ste, 2de en 3de lijn is er meer vertrouwen in elkaar. Hierdoor worden patiënten met een hartaandoening op het juiste moment (terug)verwezen naar de 1ste, 2de en 3de lijn, waardoor ze de beste zorg op het juiste moment ontvangen.
 3. Continu leren van elkaar: Het evalueren van de kwaliteit van zorg gebeurt middels intercollegiale audits. Op deze manier leren zorgprofessionals continu van elkaar over de beste kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening.
 4. Toetsbare kwaliteit: Door het toetsen van wetenschappelijk onderbouwde kwaliteitsindicatoren middels intercollegiale audits, wordt de kwaliteit van zorg in kaart gebracht.
 5. Transparantie: De resultaten over de kwaliteit van zorg worden gepresenteerd in nationale en internationale tijdschriften en congressen waardoor er voor alle geïnteresseerden inzicht is in de resultaten.
 6. Standaardiseren/uniformeren: Door de zorgprocessen binnen de 1ste, 2de en 3de lijn op elkaar af te stemmen, wordt een uniforme zorgstandaard ontwikkeld tussen de betrokken ziekenhuizen.

 

Nieuws

 • EVALUATIE NHN

  Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie ...

  Lees meer
 • AUDITS VAN HET HF-NETWERK

  In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de...

  Lees meer
 • RTA’s BESCHIKBAAR VIA REGIONALE APP

  Sinds september 2018 zijn de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) vo...

  Lees meer
Meer nieuws
 • 1ste lijn

  1ste lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 1ste lijnszorg

  Lees meer
 • 2de lijn

  2de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 2de lijnszorg

  Lees meer
 • 3de lijn

  3de lijn

  Samenwerkingspartners binnen de 3de lijnszorg

  Lees meer
 • Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis

  "State of the art zorgpaden die de muren van de zorginstellingen overstijgen gaan grote voordelen bieden voor zowel de patiënten, de kwaliteit en de efficiëntie"

  Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis
 • Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Binnen de huidige financiële kaders streven naar optimale regionale samenwerking ter verbetering van de zorg voor onze cardiale patiënt"

  Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis

  "Hoogwaardige zorg leveren doen we samen"

  Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis
 • Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Samenwerking is van essentieel belang om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren"

  Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

  "Door het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg zijn we in staat om continu van elkaar te leren en de kwaliteit van zorg continu te optimaliseren"

  Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.