• STANDAARD

Nieuws

 • Nieuwe vacatures

  Binnen het NHN hebben we een tweetal nieuwe vacatures open staan. Wil jij ...

  Lees meer
 • Adviesgroep Innovaties

  Onlangs zijn we gestart met de adviesgroep 'innovaties'. Hiermee will...

  Lees meer
 • Sponsorevenement

  Op 23 juni 2020 vond het jaarlijkse sponsorevenement plaats. In tijden van he...

  Lees meer
Meer nieuws

Nieuws

Nieuwe vacatures

Nieuwe vacatures

Binnen het NHN hebben we een tweetal nieuwe vacatures open staan. Wil jij helpen bij de evaluatie van uitkomstgerichte bekostigingsmodellen en de verdere ontwikkeling en evaluatie van (nieuwe) regio-brede innovaties?  Klik dan hier voor meer...

Lees meer
Adviesgroep Innovaties

Adviesgroep Innovaties

Onlangs zijn we gestart met de adviesgroep 'innovaties'. Hiermee willen we binnen nu en 3 jaar toewerken naar impactvolle innovaties. In deze groep zitten minimaal 2 deelnemers (cardiologen, zorggroepmanagers) uit ieder ziekenhuis. Alle randvoo...

Lees meer
Sponsorevenement

Sponsorevenement

Op 23 juni 2020 vond het jaarlijkse sponsorevenement plaats. In tijden van het coronavirus wordt iedereen gedwongen creatief om te springen met verschillende situaties. Daarom vond dit evenement dit jaar volledig digitaal plaats, met inachtneming van d...

Lees meer
Evaluatie Nederlands Hart Netwerk 2019

Evaluatie Nederlands Hart Netwerk 2019

Eind 2019 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie in te vullen over de aanpak en realisatie van de doelstellingen van het NHN in 2019. Op deze manier wordt ook het NHN als organisatie geëvalueerd en verbeterplannen opgesteld ...

Lees meer
Samenwerkingsovereenkomst Nederlands Hart Netwerk

Samenwerkingsovereenkomst Nederlands Hart Netwerk

In december 2019 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de ziekenhuizen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis), de huisartsenzorggroepen (DOH, SGE en POZOB) en de MSB’s van de zieke...

Lees meer
Save the date: symposium 2020

Save the date: symposium 2020

Blijft u graag op de hoogte van de ontwikkelingen en resultaten van het Nederlands Hart Netwerk? Schrijf dan 13 oktober 2020 alvast in uw agenda voor het jaarlijkse symposium!

Lees meer
Vacature postdoc/onderzoeker NHN

Vacature postdoc/onderzoeker NHN

Voor de verdere ontwikkeling van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) op wetenschappelijk gebied zijn wij op zoek naar een onderzoeker/postdoc. Klik hier voor meer informatie!

Lees meer
Symposium 2019

Veelbelovende resultaten tijdens 4e symposium Nederlands Hart Netwerk

Significant betere uitkomsten en lagere zorgkosten voor patiënten met hartfalen en verbetering van patiënt relevante uitkomsten bij mensen met atriumfibrilleren door de aanpak van het Nederlands Hart Netwerk: voorbeelden van enkele veelbelovende r...

Lees meer
Symposium Nederlands Hart Netwerk 2019

Symposium Nederlands Hart Netwerk 2019

De cardiologen en zorggroepen in Zuidoost Brabant nodigen u van harte uit voor een inspirerend en educatief symposium Transmurale zorg voor hartpatienten in Zuidoost Brabant. Het symposium wordt georganiseerd op dinsdag 8 oktober 2019 van 18.00 tot ...

Lees meer
Vermelding Nederlands Hart Netwerk in kamerbrief 'De juiste zorg op de juiste plek'

Vermelding Nederlands Hart Netwerk in kamerbrief 'De juiste zorg op de juiste plek'

Onlangs is het Nederlands Hart Netwerk in een kamerbrief genoemd als goed voorbeeld van 'De juiste zorg op de juiste plek'. Klik hier om de kamerbrief in te zien (vermelding NHN op pagina 5).

Lees meer
Update status netwerken NHN

Update status netwerken NHN

De netwerken binnen NHN zijn volop in ontwikkeling, waarbij alle transmurale zorgstandaarden gereed zijn. Momenteel worden de zorgstandaarden voor AF en HF ook geïmplementeerd door de zorggroepen in de 1ste lijn. Daarnaast neemt het NHN deel aan h...

Lees meer
Video Nederlands Hart Netwerk

Video Nederlands Hart Netwerk

In 2018 heeft het Nederlands Hart Netwerk de Value Based Health Care Prize gewonnen. Naar aanleiding van deze prijs is onderstaande video opgenomen over het Nederlands Hart Netwerk.

Lees meer
Kwalitatief onderzoek NHN

Kwalitatief onderzoek NHN

Eind 2018 is een korte online vragenlijst rondgestuurd aan alle betrokkenen van het NHN. In de vorige nieuwsbrief zijn hiervan de resultaten getoond. Hoewel de resultaten positief waren en een stijgende lijn laten zien met de voorgaande jaren, worden dit ja...

Lees meer
Evaluatie NHN

Evaluatie NHN

Eind 2018 zijn alle betrokkenen van het NHN gevraagd om een online evaluatie in te vullen over de aanpak en realisatie van de doelstellingen van het NHN in 2018, middels het INK model. Op deze manier wordt ook het NHN als organisatie geëvalueerd en ver...

Lees meer
Audits van het HF-netwerk

Audits van het HF-netwerk

In juli t/m september 2018 zijn de audits uitgevoerd voor hartfalen in de 2de en 3de lijn. Deze audits zijn uitgevoerd na (ongeveer) 6 maanden na de implementatie van de zorgstandaard van hartfalen. Na de audits is een auditrapport opgesteld een aan de betr...

Lees meer
RTA’s beschikbaar via regionale app

RTA’s beschikbaar via regionale app

Sinds september 2018 zijn de Regionale Transmurale Afspraken (RTA’s) voor de ziektebeelden atriumfibrilleren, hartfalen en coronairlijden beschikbaar via de RTA ZOB. Deze (regionale) app is te downloaden voor mobiele telefoons en tablets voor Iphone (...

Lees meer
Symposium Nederlands Hart Netwerk 2018 groot succes!

Symposium Nederlands Hart Netwerk 2018 groot succes!

Woensdag 19 september 2018 heeft het 3de symposium van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) plaatsgevonden in de High Tech Campus in Eindhoven. Mede door de grote belangstelling (+/- 300 aanwezigen) waren de voorwaarden voor een inspirerende avond meer dan aan...

Lees meer

Nederlands Hart Netwerk winnaar van de Value Based Healthcare Prize 2018!

Het Nederlands Hart Netwerk (NHN) is uitgeroepen tot winnaar van de Value Based Healthcare Prize 2018. De Value Based Healthcare Prize is een prestigieuze prijs voor inspirerende initiatieven die een uitstekende waarde bieden voor patiënten. De beoorde...

Lees meer
Samenwerking omtrent hartzorg in regio Zuidoost

Samenwerking omtrent hartzorg in regio Zuidoost

In maart 2018 is de samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de huisartsen zorggroepen (DOH, SGE en POZOB) en cardiologen van de ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en St. Anna zieke...

Lees meer
Implementatie zorgstandaard hartfalen

Implementatie zorgstandaard hartfalen

Binnen het hartfalen netwerk is de transmurale zorgstandaard voor hartfalen afgerond. Op 1 februari 2018 is de implementatie van de zorgstandaard voor hartfalen in de ziekenhuizen in de regio Zuidoost Brabant. Vanaf dit moment zal er gewerkt worden middels ...

Lees meer
Netwerkzorg: project in samenwerking met ParkinsonNet

Netwerkzorg: project in samenwerking met ParkinsonNet

Middels het project ‘netwerkzorg’ heeft ParkinsonNet de mogelijkheid om twee organisaties in Nederland te ondersteunen voor verdere ontwikkeling. Na een selectieprocedure is het Nederlands Hart Netwerk (NHN) uitgekozen tot één van ...

Lees meer
Evaluatie NHN 2018

Evaluatie NHN 2018

Eind 2017 is een vragenlijst rondgestuurd aan alle betrokkenen van het Nederlands Hart Netwerk (NHN) om het beleid, aanpak en resultaten van het NHN te evalueren. In totaal hebben 39 personen de online vragenlijst ingevuld (28%). De gemiddelde score van de ...

Lees meer
Symposium NHN 2017

Symposium NHN 2017

Woensdag 20 september 2017 heeft het 2de symposium van het NHN plaatsgevonden in het Evoluon te Eindhoven. Mede door de grote belangstelling (+/- 225 aanmeldingen) waren de voorwaarden voor een inspirerende avond meer dan aanwezig. Gedurende het symposium z...

Lees meer

In kaart brengen van de zorgkosten

Binnen het NHN worden de patiënt relevante uitkomsten voor de specifieke ziektebeelden in kaart gebracht (en continu verbeterd). Voor atriumfibrilleren is hiervoor een start gemaakt door de implementatie van het atriumfibrilleren netwerk. De overige ne...

Lees meer

Eerste netwerk voor hartpatiënten in Nederland geïmplementeerd

Patiënten met atriumfibrilleren in de regio Zuidoost Brabant kunnen vanaf februari 2017 rekenen op optimaal afgestemde en patiëntgerichte zorg. Als eerste regio in Nederland hebben huisartsen, verpleegkundigen en cardiologen gezamenlijke zorgpaden...

Lees meer

NHN genomineerd voor VBHC prize 2017!

Het NHN is genomineerd voor de VBHC prize 2017. De officiële uitreiking van de prijs vindt plaats op 11 mei 2017 in 'De Salentein' te Nijkerk.    

Lees meer

Implementatie AF-netwerk

De cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen in het atriumfibrilleren-netwerk hebben de 5 sessies voor de ontwikkeling van de uniforme zorgstandaard doorlopen. Dit betekent dat in februari 2017 is gestart met de implementatie van de zorgstandaard in de zi...

Lees meer

Evaluatie Nederlands Hart Netwerk

Eind december 2016 is aan alle betrokkenen van het NHN een online vragenlijst verstuurd. Door het beantwoorden van 12 stellingen heeft het NHN informatie ontvangen om de organisatie verder vorm en richting te geven. In totaal hebben 49 personen de vragenlij...

Lees meer

Project ‘Care4Hearts’

De intentie is om binnen het hartfalen netwerk te starten met een nieuw project, genaamd ‘Care4Hearts’. Het doel van het project ‘Care4Hearts’ is om de heropnames binnen 30 dagen van patiënten met hartfalen te reduceren (door in...

Lees meer

NHN maakt zorgketen sluitend

Om de uitkomsten voor patiënten met een hartaandoening binnen de gehele zorgketen te kunnen optimaliseren is het van belang dat alle mogelijke partners voor een specifiek ziektebeeld betrokken zijn bij de ontwikkeling van de uniforme zorgstandaard. Van...

Lees meer

CERTIFICERING ACS-NETWERK

Door de intensieve samenwerking is de zorg voor patiënten met een Acuut Coronair Syndroom (ACS) uitstekend georganiseerd in de regio Zuid-Oost Brabant. Dit heeft op 11 oktober ’16 geresulteerd in de certificering door de Nederlandse Vereniging ...

Lees meer

Certificering ACS-netwerk 11 oktober 2016

Op dinsdag 11 oktober 2016 vindt de certificering van het ACS-netwerk plaats. Gedurende de bijeenkomst zullen diverse voordrachten worden gegeven door de cardiologen uit de 4 betrokken ziekenhuizen (Catharina ziekenhuis, Elkerliek ziekenhuis, Máxima ...

Lees meer

Evaluatie symposium Nederlands Hart Netwerk

Na afloop van het symposium van het Nederlands Hart Netwerk hebben 65 deelnemers de evaluatie ingevuld. Uit de evaluatie blijkt dat de deelnemers het symposium van het Nederlands Hart Netwerk waarderen met een 7,9. Daarnaast wordt het Nederlands Hart Netwer...

Lees meer

Website Nederlands Hart Netwerk LIVE

De website van het Nederlands Hart Netwerk is sinds september 2016 online. Op de website is onder andere informatie te vinden over de organisatie van het Nederlands Hart Netwerk, het kwaliteitsmodel van het Nederlands Hart Netwerk, de betrokkenen van het Ne...

Lees meer

Eerste symposium Nederlands Hart Netwerk

Het eerste symposium van het Nederlands Hart Netwerk vindt plaats op woensdag 14 september 2016 in de High Tech Campus in Eindhoven. Het symposium wordt georganiseerd voor cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen uit de regio Zuid-Oost Brabant, patië...

Lees meer

Nieuws

 • Nieuwe vacatures

  Binnen het NHN hebben we een tweetal nieuwe vacatures open staan. Wil jij ...

  Lees meer
 • Adviesgroep Innovaties

  Onlangs zijn we gestart met de adviesgroep 'innovaties'. Hiermee will...

  Lees meer
 • Sponsorevenement

  Op 23 juni 2020 vond het jaarlijkse sponsorevenement plaats. In tijden van he...

  Lees meer
Meer nieuws
 • Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis

  "State of the art zorgpaden die de muren van de zorginstellingen overstijgen gaan grote voordelen bieden voor zowel de patiënten, de kwaliteit en de efficiëntie"

  Lukas Dekker cardioloog Catharina ziekenhuis
 • Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Binnen de huidige financiële kaders streven naar optimale regionale samenwerking ter verbetering van de zorg voor onze cardiale patiënt"

  Hans Janssen cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Pascale Voermans voorzitter RvB SGE zorg

  "Samen de beste cardiologische zorg leveren, rondom de patiënt, gericht op de toekomst"

  Pascale Voermans voorzitter RvB SGE zorg
 • Ellen Huijbers kaderhuisarts en medisch directeur DOH

  "De juiste zorg op de juiste plek voor de cardiologische patiënt"

  Ellen Huijbers kaderhuisarts en medisch directeur DOH
 • Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis

  "Hoogwaardige zorg leveren doen we samen"

  Martijn Burg cardioloog Elkerliek ziekenhuis
 • Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis

  "Samenwerking is van essentieel belang om de kwaliteit van zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren"

  Peter Polak cardioloog St. Anna ziekenhuis
 • Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

  "Door het toetsen van elkaars kwaliteit van zorg zijn we in staat om continu van elkaar te leren"

  Luc Theunissen cardioloog Máxima Medisch Centrum

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.